Nesmie chýbať ani na drobné kúsky nakrájaná kápia.