Generátory studeného dymu 

Ukázať 1 - 5 z 5 produktov

Generátory dymu predstavujú základnú a absolútne nenahraditeľnú súčasť každej domácej udiarne. Je to zariadenie vybavené vyhrievacím telieskom, ktoré spaľovaním brikiet alebo štiepky na údenie vytvára aromatický dym, ktorý potom prechádza celou udiarňou a zaúďuje mäso, ryby, syry a ďalšie potraviny. Aby sa vám s generátormi dymu lepšie pracovalo a aby nedochádzalo k zbytočným komplikáciám, povieme si najskôr, ako na ne. Máme tu pre vás návod na generátor dymu, respektíve jednoduchý pracovný postup, podľa ktorého generátor zostaví aj úplný začiatočník. Keby vám snáď slovný popis nestačil, je tu k dispozícii schéma generátora dymu - plánik zapojenia.  S takou výbavou bude zostavenie generátora úplná hračka. V ďalšej fáze si povieme ako vyzerajú správne a jediné štiepky pre generátor studeného dymu a na záver si povieme, ako používať alebo skôr nepoužívať ventilátor ku generátoru dymu.

Návod na generátor dymu

NÁVOD NA GENERÁTOR STUDENÉHO DYMU BRADLEY

 • Vybaľte generátor a všetky jeho súčasti z krabice a podľa priloženého plániku ho zostavte.
 • Uložte predný plát generátora do pripravenej udiarne a dobre ho pripevnite.
 • Pripojte generátor dymu k udiarni, zaveste ho na mosadzné kolíky a dobre skontrolujte pevnosť a stabilitu upevnenia.
 • Vložte do generátora dymu podávač brikiet a naplňte ho dostatočným množstvom brikiet na údenie. Brikety sa musia v podávači voľne pohybovať, predovšetkým sa nesmú vzpriečiť, pretože by potom zablokovali celý mechanizmus podávača brikiet.
 • Pod vykurovaciu špirálu vyvíjača dymu v udiarni umiestnite kovovú misku s vodou, do ktorej budú padať prehorené brikety. Zabránite tým znečisteniu udiarne a prípadnému vznieteniu zvyškov nie celkom prehorených brikiet.
 • Zapojte generátor do zásuvky a zapnite ho vypínačom do polohy „ON“.
 • Stlačte dvakrát tlačidlo slúžiace na posun brikiet na horák podávača. Mechanizmus naberie briketu a posunie ju k vykurovacej špirále, kde sa začne automaticky rozohrievať a produkovať aromatický dym.
 • Každých dvadsať minút si generátor dymu automaticky priloží jednu briketu na údenie.
 • Stará zhorená briketa automaticky končí v záchytnej miske pod podávačom.
 • Misku je dobré pravidelne kontrolovať a raz za čas vyniesť poprípade doliať čistú vodu. Po ukončení údenia vždy generátor vrátane misky vyčistite, ideálne pomocou kryštalickej sódy a teplej vody.
 • Nikdy nenechávajte nespálené brikety v generátore, ale vždy ich odložte naspäť do krabičky, aby nenavlhli.
 • Kompletne naplnený komín čiže zásobník na brikety na údenie, postačí až na 8 hodín údenia.


NÁVOD NA GENERÁTOR STUDENÉHO DYMU BORNIAK

 • Vybaľte generátor dymu a všetky ďalšie diely z krabice a zmontujte ho podľa priloženej schémy.
 • Pripevnite generátor dymu k stene udiarne. V prípade, že máte generátor nainštalovaný na inej ako originálnej udiarni Borniak, starostlivo skontrolujte pripevnenie a nehorľavosť materiálu, na ktorom je generátor pripevnený.
 • Do udiarne pod podávač generátora dymu umiestnite misku s vodou, do ktorej budú pri údení postupne prepadať spálené zvyšky štiepky na údenie.
 • Do zásobníka nasypte štiepky na údenie. Odporúčame vždy používať originálne štiepky Borniak a to z dvoch dôvodov. Prvým je vlhkosť - štiepka Borniak je dodávaná s ideálnou vlhkosťou pre údenie, druhým dôvodom je hrúbka štiepky. Dodávané štiepky Borniak nezanášajú podávaciu závitovku, alebo ak chcete „šnek“ a teda nehrozí jej upchatie a prípadná nefunkčnosť generátora.
 • Zapojte generátor do zásuvky a pomocou tlačidla ho zapnite do polohy „ON“.
 • Jedno naplnenie generátora dymu postačí až na 8 hodín údenia.
 • Po ukončení údenia vyčistite generátor dymu aj misku na popol, nikdy nenechávajte drevené štiepky v násypke.

Schéma generátora studeného dymu – plánik zapojenia

Na obrázku nižšie vidíte spôsob ako zapojiť generátor studeného dymu Bradley k telesu udiarne. Na tomto obrázku vidíte spôsob pripojenia k originálnej udiarni, vy ale môžete podobným spôsobom pripojiť generátor k akémukoľvek inému typu domácej udiarne. Pri použití vyvíjača dymu v domácej udiarni platia tie isté prevádzkové a bezpečnostné pravidlá, ako pri použití v originálnej udiarni Bradley. Zdôrazňujeme, že generátor musí byť pevne pripojený k telu udiarne a dotyková plocha medzi generátorom a udiarňou musí byť z nehorľavého materiálu.


Štiepky pre generátor studeného dymu

V generátoroch studeného dymu Borniak používame vždy a jedine originálne štiepky od rovnakej značky. Tieto štiepky majú ideálnu mieru vlhkosti i veľkosť, ktorá umožňuje bezproblémovú a úplne automatickú prevádzku udiarne. V ponuke sú bukové štiepky, ktoré sú jednoznačne najpoužívanejšie, ďalej štiepky z jelše, duba, brezy a z ovocných stromov, ako je jabloň, čerešňa a slivka. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorá príchuť je najlepšia, záleží na tom, čo údite (či bravčové mäso alebo ryby, či snáď syry), odporúčame preto každému jednotlivé príchute v praxi vyskúšať a zvoliť si tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Nech už si však vyberiete akékoľvek štiepky, dajte pozor na ich skladovanie. Podobne ako pri drevenom uhlí na gril, aj štiepky na údenie majú schopnosť nasávať vzdušnú vlhkosť z okolia a preto ich odporúčame skladovať v suchom prostredí, prípadne v uzavretých nádobách alebo vákuových vreckách.

Ventilátor ku generátoru dymu

Pri použití generátora studeného dymu v domácich udiarňach majitelia veľmi často inštalujú ku generátoru aj tzv. ventilátor. Tento spôsob rozhodne neodporúčame a to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Pri údení so zapnutým generátorom dymu sa totiž môže stať, že ventilátor vyvolá príliš veľké prúdenie vzduchu a do udiarne sa dostane veľké množstvo atmosférického kyslíka, v dôsledku čoho môže dôjsť k vznieteniu a to ako štiepky, tak aj zvyškov tukov / mäsa priamo v komore udiarne. Mimochodom dodávame, že žiadny z výrobcov ani Borniak, ani Bradley, vo svojich udiarňach ventilátory nepoužívajú. Dôvod je evidentný - bezpečnosť.

Kategórie produktov

Aktuality

Archív aktualít