Desať rád ako zaobchádzať a nezaobchádzať s plynovými bombami

Plynová bomba na čistý propán alebo propán-bután je podobne ako oheň dobrý sluha, ale zlý pán. Preto si teraz povieme pár základných rád, ako s takými plynovými bombami zaobchádzať čo najbezpečnejšie.

  1. Plynová bomba by nemala byť nikdy vystavená teplote vyššej 50 °C.
  2. Plynové bomby nikdy neskladujete v pivničných a všeobecne zle vetraných priestoroch a v priestoroch pod úrovňou terénu.
  3. Plynové bomby skladujte v dobre vetraných priestoroch.
  4. Plynové bomby vždy skladujte len a jedine v zvislej stojatej polohe. V čase keď sa nepoužíva musí byť plynová fľaša vždy vybavená dobre tesniacou zátkou.
  5. Na pripojenie plynovej fľaše ku grilom Weber na plynovú kartušu (napr. plynový gril Weber Q 1200) používajte vždy a jedine originálnu prepojovaciu hadicu - sadu 3 v 1 pre plynové grily od značky Weber.
  6. Dbajte na pravidelnú výmenu komponentov na plynovej fľaši. Tesnenie regulátora a hadicu je dobré meniť zhruba raz za päť rokov. Regulátor tlaku plynu sa odporúča meniť raz za 10 rokov.
  7. Vykonávajte pravidelné kontroly tesnosti, a to pomocou mydlového roztoku (voda a mydlo v pomere 1:1). Naneste trochu mydlového roztoku na každý spoj a sledujte, či zo spojov nebudú vychádzať bubliny. Ak sa bubliny neobjavia, je všetko v poriadku. V prípade, že sa bublinky objavia, zatvorte prívod plynu, utiahnite všetky spoje a test zopakujte.
  8. Nedopĺňajte prázdne plynové fľaše na čerpacích staniciach, a to ani za asistencie obsluhy benzínovej pumpy. Plnenie prázdnych fliaš môžu vykonávať len certifikované firmy. Avšak na benzínových pumpách je možné vymeniť prázdnu fľašu za plnú.
  9. Pamätajte, že bežná PB fľaša je použiteľná maximálne 10 rokov od poslednej revízie. Dátum poslednej revízie je u 5 a 10 kilogramových bômb vyrazený na ochrannom golieri na vŕšku plynovej bomby.
  10. Majte na pamäti, že bežná fľaša PB bola v platnosti maximálne 10 rokov od poslednej revízie. Dátum poslednej revízie je pre 5 a 10 kilogramov bômb označených na ochrannom límeči v hornej časti plynovej bomby.
img-4689-fancybox
img-6113-fancybox
img-6115
cestovni-gril-a-pripojeni-bomby-010-fancybox
cestovni-gril-a-pripojeni-bomby-012-fancybox